Informatica - Q-highschool (2024)

Informatica is een vakgebied dat zich op allerlei manieren met computers bezighoudt. Daarnaast beslaat informatica het beheren en manipuleren van gegevens (data) zodat anderen er bijvoorbeeld gemakkelijk mee kunnen werken.

Informatica - Q-highschool (1)

Informatica - Q-highschool (2)

Waar gaat het vak informatica over?

In alle aspecten van het leven spelen computers een rol. Bij informatica onderzoek je hoe een computer in elkaar zit, hoe besturingssystemen werken en hoe netwerken zijn opgebouwd. Daarnaast leer je hoe je computersystemen opdrachten kunt geven en hoe je informatie met behulp van de computer gemakkelijk kunt verwerken. Je oriënteert je ook op de ontwikkeling en toepassing van informatiesystemen in wetenschap, bedrijven en de maatschappij.

Het vak informatica moet je zeker niet onderschatten. Het is flink aanpakken en best veel leren, maar de praktijk wijst uit dat mensen die eenmaal geboeid zijn door de wereld van bits en bytes er steeds gemakkelijker hun weg in vinden!

Waarom zou je informatica kiezen?

Informatica is niet alleen interessant als je een informatica-opleiding wilt gaan volgen of een ICT-bedrijf wilt opzetten. Waar je ook werkt of studeert, je hebt altijd te maken met computers en informatica.

Enkele voorbeelden die je in de praktijk tegen kunt komen:

 • kunstmatige intelligentie
 • virtual reality
 • spraaktechnologie
 • gebaarherkenning en computer vision
 • interactie tussen computer en mens

Informatica is dan ook een bijzonder boeiend en veelzijdig vak, want het wordt overal toegepast. Verder is informatica een onderdeel bij alle studies in het HBO en op universiteiten. Basiskennis en concepten van informatica kun je daar goed gebruiken.

Wat leer je bij informatica?

Wil je vooral allerlei computertoepassingen leren gebruiken of games leren maken? Wil je websites bouwen of leren programmeren? Dat leer je bij informatica, maar nog veel meer.

Een greep uit het programma:

 • Algemene kennis van computers: zoals digitaliseren, bits en bytes, talstelsels, rekenen tussen talstelsels, optellen van binaire getallen, schakelingen/poorten, digitaliseren van kleuren en afbeeldingen;
 • Bouwen van websites: theorie en praktijk, dus ook het maken van een site (met html5 en css3 en evt. met javascript of een andere programmeertaal);
 • Programmeren: theorie en praktijk, dus ook het maken van programmatuur (met Java als programmeertaal).
 • (Relationele) databases: theorie en praktijk. Toepassing met WebApps (php en mysql)
 • Ontwikkelen van een computersysteem: bijvoorbeeld het maken van een game (met Gamemaker of Unity);
 • Artificial Intelligence: introductie in de (on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie.

  Zie voor de complete inhoud van het programma de beschrijving van de modules van informatica op Lesflix.

Informatica - Q-highschool (3)

Past informatica bij mij?

Als je informatica kiest, dan kies je ervoor om zelfstandig te werken tijdens de bijeenkomsten en ook daarbuiten. Je vindt het leuk om met computers te werken, dingen uit te vogelen, op internet rond te neuzen en te puzzelen als je de oplossing niet zo gauw weet. Een beetje doorzettingsvermogen komt bij dit vak goed van pas. Je hoeft geen wiskundige te zijn, maar enig wiskundig inzicht en logisch kunnen nadenken is wel een pré.

Daarnaast is het ook belangrijk om samen te werken. Veel ICT-projecten komen namelijk samen met andere mensen tot stand: informatica is meer dan techniek. Bij verschillende modules pak je samen met anderen een project aan.

Losse modules kiezen

Binnen de Q-highschool kun je ervoor kiezen losse modules (van 8 weken) te volgen voor informatica. Wanneer je een losse module kiest, moet je er even op letten welke voorkennis je nodig hebt om de module goed te kunnen volgen. Dat is steeds aangegeven bij de beschrijving van de modules. Wanneer je de module succesvol afrondt, ontvang je een certificaat

Examen doen in informatica?

Je kunt er ook voor kiezen om examen te doen in het vak Informatica. Informatica is een vak met een schoolexamen. Er is dus geen centraal schriftelijk examen aan verbonden. Je kunt binnen de Q-highschool zelf een compleet examenprogramma samenstellen op havo- of op vwo-niveau. Kies daarvoor de modules die je nodig hebt om je examenprogramma compleet te maken. Op havo-niveau komt dit neer op in totaal 320 uren. Op vwo-niveau op 440 uren. Iedere module wordt afgesloten met een praktische opdracht of een toets. Het diplomacijfer is het afgeronde gemiddelde van alle SE-toetsen en praktische opdrachten.

Je kunt ervoor kiezen het vak versneld te volgen, door bijv. meer modules tegelijkertijd te volgen, of om examen op een hoger niveau te doen (op VWO-niveau, als je op de HAVO zit)

Laptop

Ga je informatica volgen dan heb je een eigen laptop nodig, die voldoet aan bepaalde systeemeisen. Dat is nodig omdat je bij informatica software moet kunnen downloaden die niet op een schoollaptop mag worden gezet. Wil je slechts een of twee modules volgen probeer dan een laptop van iemand te lenen. Lukt dit helemaal niet neem dan contact met ons op en dan kijken wat we voor je kunnen doen.

Een Chromebook is helaas *niet* geschikt om gebruikt te worden in het Informatica Parcours. In dit systeem ontbreekt de benodigde flexibiliteit om het leerproces optimaal te ondersteunen.

Om deel te kunnen nemen aan de lessen van Q Highschool dient je laptop een werkende camera te hebben. Werk je thuis op een desktop? Dan heb je hier ook een werkende webcam voor.

Minimale systeemvereisten:
Besturingsysteem: Windows (macOS of Linux is toegestaan maar wordt niet ondersteund)
Processor: i3 (Intel 7de generatie of soortgelijke AMD)
Videokaart (GPU): Videokaart met minimale ondersteuning voor DirectX 11
Werkgeheugen: 4GB (mogelijkheid tot uitbreiding)


Opslag: 256 GB SSD
Schermdiagonaal: minimaal 13 inch
I/O (fysieke aansluitingen): USB 3.0 / HDMI (of DisplayPort) / USB-C (3.1 gen2)

Aanbevolen systeemvereisten:
Besturingsysteem: Windows 10 of Windows 11
Processor: i5 (Intel 8ste generatie of soortgelijke AMD)
Videokaart (GPU): Dedicated met minimaal 2GB – minimale ondersteuning voor DirectX 11
Werkgeheugen: 8GB of meer

Opslag: 512 GB SSD
Schermdiagonaal: minimaal 13 inch
I/O (fysieke aansluitingen): USB 3.0 / HDMI (of DisplayPort) / USB-C (3.1 gen2)

Lesmatches

 • Download hier de lesmatch informatica Havo 2023 – 2025 nieuw!
 • Download hier de lesmatch informatica Vwo 2023 – 2026 nieuw!
 • Download hier de lesmatch informatica Havo 2022 – 2024
 • Download hier de lesmatch informatica Vwo 2022 – 2025
 • Download hier de lesmatch informatica Havo 2021 – 2023
 • Download hier de lesmatch informatica Vwo 2021 – 2024
 • Download hier de lesmatch informatica Havo 2020 – 2022
 • Download hier de lesmatch informatica Vwo 2020 – 2023

Vragen?

Als je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over informatica, stel ze dan aan Pieter van Engelen p.vanengelen@quadraam.nl

Aanmelden, klik hier

Wat vinden leerlingen van informatica:

“Je leert leerlingen kennen van verschillende scholen en maakt zo ook nieuwe vrienden. Zeker als je dezelfde interesse deelt”

Informatica - Q-highschool (4)

Charlotte

Mavo/Havo 1

“De Q-highschool is flexibel en ingericht op de individuele leerling. Als leerling heb je ook veel inspraak in de lessen”

Informatica - Q-highschool (5)

Daan

Havo 4

“De sfeer bij de Q-highschool is relaxt en informeel, je kunt een goede band opbouwen met je docent”

Informatica - Q-highschool (6)

Suze

Vwo 6

Benieuwd welke modules er op dit moment te vinden zijn in de Q-highschool? Neem dan gerust een kijkje op onze Lesflits pagina.

Modules, bekijk nu!

Informatica - Q-highschool (7)

Informatica - Q-highschool (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 5832

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.